Μπάνιο

Τοποθέτηση πλακιδίων

Σχετικά με το έργο

Η εταιρεία μας τοποθέτησε μάρμαρα σε όλα τα δάπεδα του εσωτερικού της οικίας, τοποθέτησε πλακίδια σε όλα τα μπάνια και εφάρμοσε ασβεστοκονία
και πατητή τσιμεντοκονία σε καμπύλες του τοίχου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

Εργασίες που πραγματοποιήσαμε για να ολοκληρώσουμε το έργο μας

Εγκατάσταση Πλακιδίων

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.

Γυάλισμα Μωσαικού

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.

Εγκατάσταση Μαρμάρων

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.

Στοκάρισμα

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which.